Tag Archives: ریست Epson t50

۱۶بهمن/۹۷

روش ریست کردن پرینتر های جوهرافشان Epson P50-T50

پرینترهای جوهرافشان برای جلوگیری از خشک شدن نازل های هد، مقداری جوهر را از هد کشیده و داخل پدهای داخل دستگاه تخلیه میکند. این جوهرهای کشیده شده از هد که داخل پدهایRead More…