Tag Archives: Ollivetti Pr2plus Bourrage error

۱۳بهمن/۹۷
olivetti pr2 plus

روش تنظیم سنسور پرینترهای Ollivetti PR2Plus و Ollivetti Pr2E

در این آموزش میخواهیم دستگاه های PR2Plus و PR2E که کاغذ را تشخیص نمیدهد و یا پیغام ارور Bourrage error میدهد را از طریق تنظیم سنسور رفع عیب کنیم. برای برطرف کردن اینRead More…